admin

Классификация антифризов: виды и типы

Antifriz təsnifatı

Antifriz daxili yanma mühərrikinin soyudulması üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı bir dondurulmayan maye adlanır. Həmçinin şüşələrin və ya digər mayelərin təmizlənməsi vasitəsi kimi istifadə olunur.

Antifriz təsnifatı Read More »

Hidravlik yağların təsnifatı

Hidravlik yağların Ümumdünya təsnifatı özlülüyün göstəricilərinə və tərkibində istismar xassələrinin müəyyən səviyyəsini təmin edən müəyyən aşqarlar paketinin mövcudluğuna əsaslanır. Standartlar ISO ISO — beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatı. ISO 3488 standartı 1975-ci ildə tətbiq edilib və bu

Hidravlik yağların təsnifatı Read More »

Ралли "Донские просторы" 2022. Егоров Алексей, Прокопюк Михаил, при поддержке бренда моторных масел RIXX

RallI “Don expanses” 2022

2022-ci ilin ralli üzrə Rusiya çempionatının final mərhələsi İlk dəfə keçirilən “Don expanses” mitinq yarışı oldu. Hətta Rusiya mitinqinin veteranları belə, bunu xatırlamırlar. Ralli marşrutu Sislyan rayonunun Loznovskom, Sarkel, Krasnoyarsk və Mariinsky kənd yerlərində inşa

RallI “Don expanses” 2022 Read More »

Scroll to Top