RIXX UTTO SAE 10W-30 API GL-4

Universal transmissiya-sintetik və mineral baza komponentlərinin istifadəsi ilə hazırlanmış hidravlik maye.

Güc transmissiyaları, “yaş” əyləclər və kənd təsərrüfatı, Tikinti, yolsuzluq və digər texnika üçün hidravlik sistemlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Yağın yüksək homojenliyi

RİXX yağları ASTM International təşkilatının üzvü olan neft məhsullarının test laboratoriyası (PPTL) ilə birgə işlənib hazırlanmış ccbl molekulyar qarışdırma texnologiyası üzrə istehsal olunur. Yüksək yekcinslik aşqarların işinin effektivliyini artırır, yağın süzülməsini artırır, bununla da onun xidmət müddətini uzadır.

Mikroskop altında RİXX yağı, x45 artım
Mikroskop altında adi yağ, x45 artım

Texniki xarakteristikalar

GöstəriciTest üsuluFaktiki göstərici
Kinematik özlülük при 100°С, мм2
ASTM D4459,92
Kinematik özlülük при 40°С, мм2
ASTM D44561,28
Özlülük indeksiASTM D2270 147
Özlülük dinamik MRV при -30°С, мПа*сASTM D468448600
Flash temperaturu, °СASTM D92236
Dondurma temperaturu, °СASTM D97-40

Spesifikasiyalar

SpecificationDəyər
APIGL-4
ACEAE3
AllisonC4
ZFTE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
FordM2C86B, M2C86C
John DeereJ20C, J20D
Massey FergusonM1143, M1145
New HollandMAT 3525, 3526
CaterpillarTO-2
Sperry Vickers/ EatonM2950S, I-286-S

Artikullar

HəcmiArtikul
20 лRX0001UTTO
60 лRX0002UTTO
208 лRX0003UTTO


Scroll to Top