RIXX TO-4 SAE 10W API CF

Universal transmissiya-hidrolaşmış mineral baza komponentlərinin tətbiqi ilə işlənib hazırlanmış hidravlik maye.Ağır iş şəraitində transmissiyanın və hidravlik sistemlərin işinin yüksək səmərəliliyini təmin edir.

Güc transmissiyaları,hidravlik sistemlər və offroad, dağ-mədən, tikinti və digər texnika ilə yüklü olmayan əyləclər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Yüksək eynilik yağı

RİXX yağları ASTM International təşkilatının üzvü olan neft məhsullarının test laboratoriyası (PPTL) ilə birgə işlənib hazırlanmış CCBL molekulyar qarışdırma texnologiyası üzrə istehsal olunur. Yüksək yekcinslik aşqarların işinin effektivliyini artırır, yağın süzülməsini artırır, bununla da onun xidmət müddətini uzadır.

Mikroskop altında RİXX yağı, x45 artım
Adi yağı mikroskop altında artırılması x45

Texniki xüsusiyyətləri

GöstəriciTest üsuluFaktiki göstərici
Kinematik özlülük 100°С, mm2/sASTM D4456,61
Kinematik özlülük 40°С, mm2/sASTM D44539,87
Özlülük indeksiASTM D2270 119
Flash temperaturu, °СASTM D92220
Dondurma temperaturu, °СASTM D97-38

Spesifikasiyalar

SpecificationDəyər
APICF/CF-2
AllisonC4
ZFTE-ML 03C, 07F
CaterpillarTO-4
KomatsuKES 07.868.1

Artikullar

HəcmiArtikul
20 LRX0001TO4
60 LRX0002TO4
208 LRX0003TO4


Scroll to Top