RIXX SG X SAE 15W-40 API CF CNG/LPG

Sulfat külü, fosfor və kükürd tərkibli yüksək keyfiyyətli mineral mühərrik yağı. Aşınma və korroziyadan əla qorunma təmin edir, yanma kamerasında, klapanlarda və şamlarda nağarın meydana gəlməsini maneə törədir.

Ağır istismar şəraitində sıxılmış (CNG) və mayeləşdirilmiş (LPG)qaz yanacağı ilə işləyən müasir yük maşınlarında, avtobuslarda və Sənaye mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.Egzoz qazlarının toksisitesinin azaldılması sistemləri ilə uyğun gəlir.


Yağın yüksək homojenliyi

RİXX yağları ASTM International təşkilatının üzvü olan neft məhsullarının test laboratoriyası (PPTL) ilə birgə işlənib hazırlanmış ccbl molekulyar qarışdırma texnologiyası üzrə istehsal olunur. Yüksək yekcinslik aşqarların işinin effektivliyini artırır, yağın süzülməsini artırır, bununla da onun xidmət müddətini uzadır.

Mikroskop altında RİXX yağı, X45 artım
Mikroskop altında adi yağ, X45 artım

Texniki xarakteristikalar

GöstəriciMetodDəyər
100C-də kinematik viskozitesi, сSTASTM D44515,3
40C-də kinematik viskozitesi, сSTASTM D445114
Özlülük indeksiASTM D2270140
Qələvi sayı, mg con/ gASTM D28966,5
NOACK tərəfindən buxarlanma, %ASTM D58009,4
Flash temperaturu, °CASTM D92230
Dondurma temperaturu, °C ASTM D97-28
Sulfat kül tərkibi, % ASTM D8740,9

Tələblərə cavab verir

SpecificationDəyər
APICF
CumminsCES 20074/20085/20092
Detroit DieselDDC 93K216

Artikullar

HəcmiArtikul
20 LRX0003SGX
60 LRX0004SGX
208 LRX0005SGX

Digər məhsullar

Bizim çeşidimizdən digər mövqelərə diqqət yetirin


Scroll to Top