RIXX MOTO 4T SAE 10W-30 API SL/CF

Yüksək təmizlənmiş baza yağları və müasir aşqarlar paketi əsasında hazırlanmış yüksək keyfiyyətli mühərrik yağı. Oksidləşməyə qarşı yüksək stabilliyə, aşınmaya qarşı gücləndirilmiş xüsusiyyətlərə və mühərrikin çöküntülərdən effektiv qorunmasına malikdir.

Yağ vannasında çoxdiskli ilişmə (“yaş” ilişmə) ilə təchiz edilmiş mototexnikanın 4 taktlı benzin mühərriklərində tətbiqi tövsiyə olunmuşdur.


Yağın yüksək homojenliyi

RİXX yağları ASTM International təşkilatının üzvü olan neft məhsullarının test laboratoriyası (PPTL) ilə birgə işlənib hazırlanmış CCBL molekulyar qarışdırma texnologiyası üzrə istehsal olunur. Yüksək yekcinslik aşqarların işinin effektivliyini artırır, yağın süzülməsini artırır, bununla da onun xidmət müddətini uzadır.

Mikroskop altında RİXX yağı, X45 artım
Mikroskop altında adi yağ, X45 artım

Texniki xarakteristikalar

GöstəriciÖlçmə metoduDəyər
Özlülük kinematik zaman 100°С, mm2 / sASTM D44510,14
Kinematik özlülük 40°С, mm2/s-dəASTM D44560,03
Özlülük indeksiASTM D2270l57
Qələvi sayı, mg con/ gASTM D47395,32
NOACK tərəfindən buxarlanma, %ASTM D580012,7
Flash temperaturu, °СASTM D92217
Dondurma temperaturuASTM D97-36

Spesifikasiyalar

SpecificationDəyər
APISL
JASOMA2
SAE10W-30
* – fosfor tərkibindən başqa

Artikullar

HəcmiArtikul
1 LRX0001M4T
4 LRX0002M4T

Scroll to Top