RIXX MOTO 2T

Yüksək təmizlənmiş baza yağları və müasir aşqarlar paketi əsasında hazırlanmış yüksək keyfiyyətli mühərrik yağı. İşlənmiş qazların tüstüsünü azaldır, mühərrikin və alışdırma şamlarının təmizliyini təmin edir, detalların nağara əmələ gəlməsindən qoruyur.

Birbaşa inyeksiya və ya karbüratorlu mototexnikanın 2 taktlı benzin mühərriklərində istifadə üçün tövsiyə olunmuşdur. Qarışıq və ya ayrı yağlama sistemi olan sistemlərdə istifadə edilə bilər.


Yağın yüksək homojenliyi

RİXX yağları ASTM International təşkilatının üzvü olan neft məhsullarının test laboratoriyası (PPTL) ilə birgə işlənib hazırlanmış ccbl molekulyar qarışdırma texnologiyası üzrə istehsal olunur. Yüksək yekcinslik aşqarların işinin effektivliyini artırır, yağın süzülməsini artırır, bununla da onun xidmət müddətini uzadır.

Mikroskop altında RİXX yağı, x45 artım
Mikroskop altında adi yağ, x45 artım

Texniki xarakteristikalar

GöstəriciÖlçmə metoduDəyər
Özlülük kinematik zaman 100oC, mm2 / sASTM D44511,5
Qələvi sayı, mg con/ gASTM D28961,9
Flash temperaturu, °СASTM D92240
Dondurma temperaturuASTM D97-15

Spesifikasiyalar

SpecificationDəyər
APITC
JASOFC
ISOEGC
TISI1040
* – fosfor tərkibindən başqa

Artikullar

HəcmiArtikul
1 LRX0001M2T
4 LRX0002M2T

Scroll to Top