RIXX HYDRA HLP-32 ZF

Stasionar avadanlığın hidro-ötürücülərində istifadə üçün xüsusi olaraq hazırlanmış hidravlik yağ. Yüksək təmizlənmiş mineral baza yağlarından və aşqarsız paketindən hazırlanmışdır. Üstün anti-aşınma xüsusiyyətlərinə malikdir, avadanlıqları korroziyadan qoruyur. HYDRA HLP ZF seriyası yağları mükəmməl filtrasiya təmin edir və yataqların sayını minimuma endirir.

Yüksək və çox yüksək yüklənmələr, təzyiqlər,işçi temperatur və/və ya sürət şəraitində və xüsusilə güclü dəyişən temperatur şəraitində işləyən və suyun düşmə ehtimalı yüksək olan sənaye hidravlik sistemlərinə, mobil və stasionar texnikaya qoyulan tələblər nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanmışdır.

Yağın yüksək homojenliyi

RİXX yağları ASTM International təşkilatının üzvü olan neft məhsullarının test laboratoriyası (PPTL) ilə birgə işlənib hazırlanmış ccbl molekulyar qarışdırma texnologiyası üzrə istehsal olunur. Yüksək yekcinslik aşqarların işinin effektivliyini artırır, yağın süzülməsini artırır, bununla da onun xidmət müddətini uzadır.

Mikroskop altında RİXX yağı, X45 artım
Mikroskop altında adi yağ, X45 artım

Texniki xarakteristikalar

GöstəriciTest üsuluFaktiki göstərici
Özlülük kinematik 100°С, mm2/sASTM D4455,7
Özlülük kinematik 40°С, mm2/sASTM D44532,6
Özlülük indeksiASTM D2270 115
Flash temperaturu, °СASTM D92221
Dondurma temperaturu, °СASTM D97-34
Acid sayı, mg con / gASTM D6640,4
Təmizlik KoduISO 4406-/15/13

Spesifikasiyalar

SpecificationDəyər
DIN51524 Part 2
ISO11158 HM
DenisonHF-0,1,2
Eaton VickersI-286-S, M-2950-S
AFNORNF-E-48603 (HM)
Cincinnati Lamb (Milacron)P-68
BOSCH REXROTHRE 90220

Artikullar

HəcmiArtikul
20 LRX2032HLPZF
60 LRX6032HLPZF
208 LRX32208HLPZF


Scroll to Top